Điều Về Dải phân Van

//Dải phân Valve là gì?

Dải phân Valve là gì?

Dải phân Valve là gì? van phân được sử dụng trong một loạt các tình huống khác nhau. Đối với hầu hết các phần, chúng được sử dụng trong các loại kịch bản nhà máy, nơi nó là cần thiết rằng máy lớn được sử dụng trên một cơ sở thường xuyên. Ngoài ra, có hai loại cơ bản của các van này thường được sử dụng. Họ được gọi là van tiến hoặc van dòng kép. sử dụng chính xác của họ phần lớn được xác định bởi các nhu cầu cụ thể của một máy tính cụ thể hoặc hoạt động, cũng như bao nhiêu bôi trơn máy có thể cần. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất cho các van này là để bôi trơn đầy đủ máy móc thiết bị thủy lực. Đây là loại máy móc thiết bị có thể được tìm thấy trong các nhà máy, như đã đề cập trước đó, nhưng họ cũng có thể được tìm thấy trong hầu như bất cứ điều gì mà được điều hành bởi áp lực thủy lực. Các van được thiết kế để điều chỉnh các chất bôi trơn được phân phối trong cảtiến bộ-và-kép-line-chia-Valvemáy móc thiết bị, do đó điều chỉnh áp lực của hệ thống thủy lực. Đây là cực kỳ quan trọng vì hệ thống thủy lực dựa vào áp lực đúng để hoạt động một cách hiệu quả.


van chia dầu bôi trơn Progressive
được sử dụng khi nó là quan trọng mà bôi trơn phù hợp. Các van này về cơ bản đảm bảo rằng dầu bôi trơn sẽ được phát trên một cơ sở liên tục. Đây là điều cần thiết cho một số máy tính có sử dụng các loại van để đảm bảo hoạt động liên tục của họ. Các van cho phép số tiền cần thiết của dầu bôi trơn được gửi thành công đến máy. Các van cũng đảm bảo rằng số tiền phải của chất bôi trơn được giao, vì họ có thể cung cấp chất bôi trơn bổ sung cho một số bộ phận của máy mà không cần qua bôi trơn các bộ phận khác.

Một loại hệ thống van liên quan đến dòng dual van bôi trơn chia. Các van này hoạt động trong một thời trang hơi khác nhau, nhưng họ có thể cung cấp số tiền cần thiết của chất bôi trơn trong nhiều thời trang giống như các loại van. Cụ thể, họ làm việc bằng cách sử dụng nhiều van trong cùng một khối. Có khối của các kích cỡ khác nhau, vì vậy nó có thể cho các khối được sử dụng mà chỉ có hai van trong khi những người khác có bốn. Điều đó làm cho các hệ thống độc đáo là các van có thể được sử dụng để bôi trơn chỉ có một cổng, hoặc một van duy nhất có thể được sử dụng cho hai cổng cùng một lúc. Điều này cho phép một khối với bốn van được sử dụng để bôi trơn như nhiều như tám cổng, do đó làm tăng bôi trơn trong bất kỳ máy chúng được sử dụng trong.

van phân cung cấp một con đường rất quan trọng để bôi trơn các bộ phận quan trọng của nhiều máy thủy lực khác nhau. Vì vậy, nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để đảm bảo rằng các loại cụ thể của hệ thống van được lựa chọn là phù hợp nhất cho tình hình ở tay. Điều này sẽ đảm bảo rằng thiết bị thủy lực là khả năng hoạt động như nó đã được thiết kế để cho nhiều năm. Nó cũng đảm bảo rằng các máy sẽ hoạt động tin cậy vì việc duy trì liên tục áp lực mà được cung cấp bởi hệ thống van tự. Cả hai loại hệ thống có hiệu quả nhưng các hệ thống khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào nhu cầu bôi trơn liên quan đến các điều kiện mà máy đang được vận hành dưới.

2017-03-02T05:24:42+00:00
Không sao chép văn bản!