Dầu bôi trơn, chỉ số dầu mỡ
Dầu, bộ lọc mỡ
Máy làm mát dầu - Bộ trao đổi nhiệt