Các yếu tố bơm - Các yếu tố bơm bôi trơn, các yếu tố bơm mỡ

Phần tử bơm được sử dụng cho bơm mỡ bôi trơn như là một bộ phận của bơm, như kim phun dầu mỡ hoặc dầu, áp lực mỡ hoặc dầu vào vòi. Chúng tôi đã cung cấp các yếu tố bơm khác nhau như phần tử bơm Lincoln, phần tử bơm Sicoma, phần tử bơm SKF, phần tử bơm Beka và bơm của chúng tôi, phần tử bơm Hudsun để thay thế.

Chúng tôi đã chọn các nguyên liệu tốt nhất để sản xuất các bộ phận của bộ phận bơm, phù hợp với yêu cầu cho ăn dầu mỡ chính xác, tuổi thọ dài hơn và giá cả phải chăng để dễ dàng thay thế và bảo trì thường xuyên. Bất kỳ thiết kế tùy chỉnh có sẵn, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​chúng tôi.

Các yếu tố bơm DDB
Bơm DDRB, Phần tử bơm ZB
Lincoln-Pump-Element
Yếu tố bơm Beka
SKF-Pump-Element