Bộ phận bôi trơn - Phụ kiện bôi trơn

Cung cấp một loạt các bộ phận và phụ kiện bôi trơn chất lượng cao cho các thiết bị và hệ thống bôi trơn, được sử dụng để dễ dàng thay thế với hoạt động làm việc đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp các bộ phận bôi trơn tiêu chuẩn, chẳng hạn như động cơ, van, bộ lọc, thiết bị đầu cuối điều khiển điện, vv hoặc các bộ phận tùy chỉnh khác, như ống góp dầu bôi trơn, kim phun, phụ kiện, vv

Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ dự án bôi trơn liên quan đến các bộ phận và phụ kiện, tốt hơn để cung cấp cho chúng tôi các mẫu hoặc bản vẽ liên quan cho yêu cầu tùy chỉnh để tiết kiệm thời gian và phản ứng nhanh chóng.

Đơn vị bơm bánh răng công suất ngang WBZ Series
Bộ bơm bánh răng công suất dọc LBZ