Coolers dầu - trao đổi nhiệt

/Coolers dầu, trao đổi nhiệt
Coolers dầu, trao đổi nhiệt2017-07-01T12:21:09+00:00

Máy làm mát dầu - Bộ trao đổi nhiệt cho thiết bị bôi trơn

làm mát dầu hoặc thiết bị trao đổi nhiệt là một loại thiết bị truyền nhiệt, được sử dụng để làm mát các chất lỏng như dầu nóng hoặc không khí, thông thường bằng nước hoặc không khí như một chất làm mát để loại bỏ nhiệt. Có một số loại làm mát dầu (thiết bị trao đổi nhiệt) như tường mát, phun mát, vỏ áo lạnh và ống / ống mát. Sử dụng rộng rãi trong các thiết bị bôi trơn, hoặc thiết bị khác như lò tần số trung gian và thiết bị điện lớn khác hỗ trợ như một bảo vệ làm mát.

FL Air Cooler, Heat Exchanger
GL Dòng dầu và nước làm mát
LC ống Cooler, Heat Exchanger
SGLL đúp ống Cooler, Heat Exchanger