Chỉ số bôi trơn

/Các chỉ số bôi trơn dầu mỡ
Các chỉ số bôi trơn dầu mỡ2017-07-07T03:18:52+00:00

Dầu bôi trơn bôi trơn chỉ số cho bôi trơn thiết bị

Chỉ báo bôi trơn dầu mỡ được sử dụng để kiểm tra tốc độ dòng chảy hoặc áp suất trong thiết bị / hệ thống bôi trơn. Có một số chỉ số để trang bị cho hệ thống bôi trơn theo các yêu cầu khác nhau, như các thiết bị kiểm soát hoặc giám sát được lắp đặt trong đường ống của hệ thống bôi trơn.

Chỉ báo áp suất bôi trơn YKQ
Dầu bôi trơn Chỉ số dòng chảy GZQ
YCK-P5 / SG-A THIẾT BỊ ÁP LỰC KHÁC
Điều khiển áp suất đầu cuối YKQ-SB
YZQ Series Bôi trơn dầu Grease Flow Indicator,
Chỉ báo dòng chảy dầu bôi trơn YXQ