Các chỉ số bôi trơn dầu mỡ cho thiết bị bôi trơn

Chỉ báo bôi trơn dầu mỡ được sử dụng để kiểm tra tốc độ dòng chảy hoặc áp suất trong thiết bị / hệ thống bôi trơn. Có một số chỉ số loạt để trang bị hệ thống bôi trơn theo các yêu cầu khác nhau, như các thiết bị điều khiển hoặc giám sát được lắp đặt trong đường ống của hệ thống bôi trơn.

Chỉ số áp suất bôi trơn YKQ
Chỉ số tốc độ dòng dầu bôi trơn GZQ
CÔNG TẮC ÁP LỰC ÁP LỰC YCK-P5 / SG-A
Kiểm soát áp suất đầu cuối YKQ-SB
Chỉ số lưu lượng dầu mỡ bôi trơn sê-ri YZQ,
Chỉ báo lưu lượng dầu bôi trơn YXQ