Hai dòng bôi trơn Van Đối Máy công nghiệp

//Hai dòng bôi trơn phân Van

Hai dòng bôi trơn phân Van

Có sản phẩm này trên thị trường mà mỗi dầu công nghiệp công ty sản xuất máy có nhu cầu liên kết với, đây là không ai khác hơn hai van chia dòng bôi trơn. Điều này là do thực tế rằng sản phẩm này đã được chứng minh là có một số ưu điểm sản xuất để kéo dài tuổi thọ của các bộ phận mặc chủ yếu trong các máy. Một số lợi thế cạnh tranh vượt trội này bao gồm một thực tế rằng van bôi trơn này bao gồm hai phần chính và đó là cơ sở và các van đo. Đây là một trong hai tạo thành từ thép carbon cường độ cao hoặc thép không gỉ. Họ cũng có cửa hút gió cũng như các cửa hàng. Hai dòng chia bôi trơn liên tục (Còn được gọi là van kép dòng bôi trơn chia) được thiết kế với hai đường ống cung cấp và hai, bốn, sáu hay tám cửa hàng, khi áp suất trong van chia đạt giai đoạn presetting, một cổng đầu ra bắt đầu có thể pha chế dầu mỡ hoặc dầu cho đến khi đáp ứng sự thay đổi giao áp lực công tắc van, cho phép ổ cắm khác để phân chia cách khác.Hai-Line-bôi trơn-phân-Van

van chia dual-line thải hoặc có thể được điều chỉnh hoặc có thể ban đầu được cố định. Những điều chỉnh được tạo thành từ các tháp với các vít điều chỉnh. Ngoài ra, hai dòng van bôi trơn chia cũng có rất nhiều lợi thế. Họ rất linh hoạt có thể mở rộng do đó giảm thiểu tốc độ mà các yếu tố yêu cầu thay đổi được sản xuất. Nó có mua hàng hoặc hàng tồn kho chi phí rất thấp do thực tế rằng nó có một phụ tùng giảm.

tầm quan trọng đáng kể khác hai dòng van bôi trơn chia là một thực tế rằng nó rất hiệu quả và tiết kiệm cho công ty về chi phí lao động từ các van có thể được phục vụ mà không có sự xáo trộn các dòng ống hiện có. Nó cũng thể hiện một chi phí bảo trì thấp hơn kể từ khi khái niệm mô-đun dẫn đến chi phí thay thế thấp hơn. Cuối cùng van bôi trơn là rất linh hoạt trong việc lập kế hoạch bôi trơn và lớp.

Sản phẩm này có thể dễ dàng truy cập thông qua các nhà phân phối khác nhau như dầu khí nhà phân phối dịch vụ thiết bị để đáp ứng các nhu cầu của các chuyên gia dịch vụ ô tô khác nhau. Sản phẩm này có thể cũng được áp dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp trong công trình thủy lợi và chăn nuôi nói chung. các công ty đường sắt thế giới cũng sử dụng thiết bị trong đường sắt bôi trơn do đó đảm bảo việc vận chuyển đường sắt mịn màng và cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân. ngành công nghiệp khác của các ứng dụng bao gồm các phương tiện công nghiệp bôi trơn, năng lượng gió và các công trình ngành công nghiệp nói chung.

Một số các chất bôi trơn được sử dụng bởi hai van dòng bôi trơn chia là: dầu, mỡ, mỡ lỏng và chất bôi trơn gia công khô mà đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu gia công khô với số lượng rất ít chất bôi trơn. Những van chất bôi trơn sẽ làm việc với cơ chế kiểm soát, do đó nó là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị điều khiển được đưa ra để sử dụng. Một số các thiết bị bao gồm các VIP5 PLUS điều khiển đó là lý tưởng cho các hệ thống bôi trơn dòng đôi vừa và nhỏ. Giống như bất kỳ máy hoặc các thiết bị khác, kiểm tra thường xuyên lên để bảo trì là cần thiết để giám sát hao mòn vì thế sửa chữa nó trong thời gian để đảm bảo tuổi thọ của nó.

2017-03-02T05:24:42+00:00